رویداد Pause:

- رویداد در روز جمعه 7 آبان ماه راس ساعت 7 صبح شروع خواهد شد.
- محل حدودی رویداد شمال تهران خواهد بود. محل دقیق استارت در ایمیل تایید ثبت نام برای شما ارسال خواهد شد.
- مسیر حدود 15 کیلومتر است که دوندگان باید به وسیله ی نقشه های کاغذی که صبح روز رویداد در اختیارشان قرار می گیرد آن را پیدا کنند.
- در طول مسیر 5 نقطه ی پاز وجود دارد که باید به ترتیب مشخص شده روی نقشه طی شوند.
- در هر یک از نقاط پاز، روی نقشه ی شرکت کنندگان، و به منزله ی تایید عبور تیم از نقطه ی مورد نظر، یک مهر زده خواهد شد که توسط تیم برگزاری در نقطه ی پاز بعدی چک می شود.
- در دو تا از این نقاط، آب در اختیار دوندگان قرار خواهد گرفت. ( حدود کیلومتر 5 و 10 )
- دونده ها به صورت تیمی در رویداد شرکت خواهند کرد و باید مسیر رویداد را همراه با هم به پایان برسانند.

قوانین و مقررات شرکت در رویداد

- با ثبت نام در این رویداد، تایید می کنم که از صحت و سلامت کامل جسمانی برخوردار هستم و کلیه خطرات و آسیب های احتمالی پیش آمده در مسیر دویدن را می پذیرم و تایید می کنم که در این خصوص مسئولیتی برعهده برگزار کننده نخواهد بود.
- با ثبت نام در این رویداد، تعهد می کنم کلیه قوانین و شئون اسلامی و حجاب را به طور کامل در شروع، در طول مسیر و تا پایان رویداد رعایت خواهم کرد.
- تعهد می کنم پروتکل های بهداشتی مربوط به بیماری کرونا را رعایت خواهم کرد.

در صورتی که تمام موارد بالا را مطالعه کردید برای ثبت نام در این رویداد دکمه زیر را لمس کنید.